Onze aanpak

HM heeft jarenlange ervaring met individueel en collectief opdrachtgeverschap. Ons plan van aanpak:

Fase 1

Werven en inventariseren van geïnteresseerden. Doet u ook mee? Klik dan rechts op Aanmelden! We organiseren kennismakingsbijeenkomsten voor gelijkgestemden (wenst u alleen of in groepsverband te ontwikkelen, landelijk, stedelijk, kasteel, boerderij, enz.). Daarna stellen we met geïnteresseerden per type project een gezamenlijke intentieverklaring en startkostenbegroting op.

•Fase 2

In opdracht van de deelnemers bereidt HM Italia de uiteindelijke keuze voor een project voor door met ons netwerk ter plaatse locaties te onderzoeken: bestemmingsplan, Ufficio Tavolare i.v.m. erfdienstbaarheid, eigendomsrechten e.d., Ufficio Catasto (Kadaster).

Fase 3

HM Italia bereidt de verbouw, nieuwbouw of restauratie voor; inclusief de benodigde ruimtelijke, bouwkundige, administratieve, financiële en fiscale procedures

. •Fase 4

HM Italia begeleidt de realisatie van het project tot en met de oplevering van uw droomhuis. Desgewenst organiseren wij beheer en verhuur van uw woning. Algemeen: HM Italia zorgt voor volledige transparantie in de kwaliteit, de kosten en de procedures rondom de ontwikkeling van uw huis